Program Viteza & Supermoto – BMU Plevna 17-19.07.2020