Rezultate CR H.E. (VEST) Hard Enduro OLANESTI 11.06.2022