Anunt important!

importantCu privire la licentierea sportivilor pentru sezonul competitional 2016 va rugam sa aveti in vedere urmatoarele aspecte.

Licenta se poate emite doar daca sportivul sau clubul a depus sau a trimis pe e-mail (mihai@frm.ro sau larisa@frm.ro) documentele:
- cererea de licentiere; aceasta trebuie sa fie completata la absolut toate rubricile, semnata de catre sportiv, semnata si stampilata de catre club;
- poza in format electronic; aceasta trebuie sa respecte dimensiunile specificate in cerere;
- dovada platii; contul bancar este specificat in formularul cerere;
- vizita medicala; se poate prezenta si la prima cursa, caz in care licenta se va primi in acel moment;
Cererea de licentiere, tipuri de licente si asigurari
Termenul de emitere al licentei este de 7 zile de la data depunerii tuturor documentelor enumerate mai sus. Va rugam sa transmiteti documentele TOATE O DATA.